04-6941381 emek@emek.org.il
חדשות והודעות
יתקיימו לכיתות ז' ב- 18:00 ולכיתות י' ב- 19:30
נשמח לראותכם!
הודעות

חזרה קלה לשגרה...33033149_s 

דרושים בעמק

משרות דרושים בבית הספר ומכרזים

 

משרות דרושים באזור הגליל העליון בקישור כאן

 

 

12096096_1287046861314116_8213267863970584216_n unnamed (1) 11988507_1268197329865736_7687103326512289993_n   11951783_1265815306770605_9179860310566296176_n    11895074_1260294307322705_4264872449948918612_o     11951574_1260294593989343_3635359905103506278_o (1)
קורס מד"א לתלמידי מגמת טרום רפואה בשכבה י'

 חוברת מקצועות במ"ה – 

בחירה, מעורבות העשרה

לתלמידי כיתות ז' –  כאן

32929612_sהרשמה למקצועות הבמ"ה – כאן

7906305_s

הרשמה לחוגי העשרה לתלמידי ז' – ט' – כאן

 

מידעמק

11294443_s

 צוות בית הספר שולח אליכם את מקבץ הפעילויות המרכזיות

בכל חודש

לכל הגיליונות

34011849_s

חומר לימוד לבחינת כניסה

לעתודת המצוינות

של כיתות ז'

כאן

 

לוח שנת הלימודים

2016

לוח חודשי, אירועים,

מבחנים ופעילויות בביה"ס

כאן

  אלבום תמונות בית ספרי

33948011_s