04-6941381 emek@emek.org.il
חדשות והודעות
הניגשים לבחינות הבגרות!
הודעות

לעדכונים, תמונות, חוויות ורוח בית הספר

רשמו: "עמק החולה - בית חינוך משותף"

והצטרפו לעוקבים שלנו!!!

דרושים בעמק

משרות דרושים בבית הספר ומכרזים

 

משרות דרושים באזור הגליל העליון בקישור כאן

 

 

CAM_0891  1919534_1365811140104354_5574414276584468426_n  12377749_1353152131370255_5446369531456486402_o   12341582_1345205515498250_1846733849190857990_n      12311186_1345204125498389_5415451571965290225_n       20151108_142805        CAM_0645         CAM_0668
טורניר ספורט לשכבה י'

תרגיל הלמידה בחירום יתקיים היום ה- 02.02

מצורף קישור לתרגיל 

תרגיל למידה בחירום

טופס דיווח על השתתפות

בנוסף לקישור

אתר למידה בחירום של משרד החינוך

מידעמק

37111416_s

 צוות בית הספר שולח אליכם את מקבץ הפעילויות המרכזיות

בכל חודש

לכל הגיליונות

 

 

לוח שנת הלימודים

2016

לוח חודשי,

אירועים,

מבחנים ופעילויות

בביה"ס

כאן

33679820_s

לוח מבחנים כלל בית ספרי

כאן

פרוייקטים

מסע לפולין

בטיחות בדרכים

safe internet

  אלבום תמונות בית ספרי

33948011_s