04-6941381 emek@emek.org.il
חדשות והודעות
תחול בין ה- 08/12 ל- 14/12.
חופשה בטוחה ומוצלחת!
ב- 29/11 וב- 30/11 בכל השכבות
הודעות

לעדכונים, תמונות, חוויות ורוח בית הספר

רשמו: "עמק החולה - בית חינוך משותף"

והצטרפו לעוקבים שלנו!!!

הזמנה פתוחה למירוץ "האור והגבורה"

לזכר חללי בית הספר 

כאן

 nerot

דרושים בעמק

משרות דרושים בבית הספר ומכרזים

 

משרות דרושים באזור הגליל העליון בקישור כאן

 

 

12310442_1335142329837902_1930401409411891508_n 20151108_142805 CAM_0645 CAM_0668 meyzam tzuna   ezra rishona    banias     1508039_1314299848588817_8772443537189395412_n
סיור לימודי של שכבה ז' בקצרין העתיקה

הרשמה לחוגי העשרה לתלמידי ז' – ט' – כאן

30459070_s

מידעמק

37111416_s

 צוות בית הספר שולח אליכם את מקבץ הפעילויות המרכזיות

בכל חודש

לכל הגיליונות

המסע לפולין

הנה מתחילים…

33033149_s

 

 

לוח שנת הלימודים

2016

לוח חודשי,

אירועים,

מבחנים ופעילויות

בביה"ס

כאן

33679820_s

לוח מבחנים כלל בית ספרי

כאן

פרוייקטים

מסע לפולין

בטיחות בדרכים

safe internet

  אלבום תמונות בית ספרי

33948011_s