04-6941381 emek@emek.org.il
חדשות והודעות
מצ"ב בקישור טופס הרשמה ותשלום מסע לפולין תשע"ו
תשלומי פולין מחזור יא תשע"ו
הסעות לבגרות על פי הפירוט בקישור
הודעות

לעדכונים, תמונות, חוויות ורוח בית הספר

רשמו: "עמק החולה - בית חינוך משותף"

והצטרפו לעוקבים שלנו!!!

דרושים בעמק

משרות דרושים בבית הספר ומכרזים

 

משרות דרושים באזור הגליל העליון בקישור כאן

 

 

12809540_10207208233216866_1937652914783650505_n  12719074_1404487712903363_9223212454486986912_o  12715663_1401580576527410_4602152411690914526_n  12670143_1390594377626030_7900021742435392696_n  12744114_1406139722738162_6530613063717449902_n  IMG-20160315-WA0004       10340160_1406140049404796_1111831468628061251_n  12622066_1388541484497986_5939289633041852180_o  12814449_1701327213476014_4874873854949063717_n

 

 

מידעמק

37111416_s

 צוות בית הספר שולח אליכם את

מקבץ הפעילויות המרכזיות

בכל חודש

לכל הגיליונות

דרושים:
image001

ההרשמות לקראת שנה"ל תשע"ז החלו

תלמידים שאינם באזור הרישום שלנו ומעוניינים

ללמוד

אצלנו בכיתה ז' מוזמנים למלא את

אוגדן ההרשמה

לפרטים נוספים: 04-6941381 שלוחה 131 (נורית)

לוחות מבחנים

שכבה י"א

שכבה י"ב

לוח הסעות לתגבורים

וימים מרוכזים

טופס הרשמה להסעות לבגרויות 

 

לוח שנת הלימודים

2016

לוח חודשי,

אירועים,

מבחנים ופעילויות

בביה"ס

כאן

33679820_s

לוח מבחנים כלל בית ספרי

כאן

  אלבום תמונות בית ספרי

33948011_s