חודש שבט

מזל החודש: דלי

שבט הוא חודש הגשמים, הבורות מלאים, והדליים בהם שואבים את

המים עולים על גדותיהם.

שבט הוא החודש האחד- עשר למניין חודשי השנה ליציאת מצרים -

מניסן, והחמישי למניין חודשי השנה לבריאת העולם – מתשרי.

 

שמות החודש : במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד בזכריה (א:ז)

"ביום עשרים וארבע לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט, בשנה שתים

לדריוש, היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיהו בן עדוא הנביא לאמר".

כרוב שמות החודשים מקור השם כנראה בבלי והובא ע"י שבי ציון.

הרד"ק מטיל ספק במקורו הבבלי.

יש אומרים כי מקור השם מלשון ענף זמורה, המסמל את פריחת

האילנות בחודש הזה. ואכן קיים צמח הנקרא שבטבט וענפיו דומים

לשבטים.

תאריכים ומאורעות בחודש שבט

 

 

                                       ©   עיצוב ועריכה טובה ברוק