אומנות עמק החולה

 

רשימת היצירות המלאה - תולדות האמנות

מרשימה כללית זו נבחרות היצירות לכל שנה

 

1        אמנות פרה - היסטורית (p  - פרהיסטוריה Prehistory)

1.1     תקופת האבן הקדומה (התקופה הפליאוליתית)

1.2      תקופת האבן החדשה (התקופה הניאוליתית)

1.   "ונוס מווילנדרוף" 30,000-25,000 לפנה"ס, אבן גיר גובה 11 ס"מ, וינה.

2.    ציורי מערות בלאסקו ובאלטמירה - בעלי חיים.

3.   ציורי מערות בלאסקו ובאלטמירה - בעלי חיים.

4.   ציורי מערות בלאסקו ובאלטמירה - בעלי חיים.

5.   פרים ואיילים, מערת לאסקו, צרפת.

6.   אולם הפרים (תאואים, סוסים ואיילים) מערת לאסקו, 15,000 לפנה"ס, צרפת.

      אדם מוטל ליד תאו, 15,000 לפנה"ס, ציור סלע, 109 ס"מ אורך התאו, מערת לאסקו.

     שני תאואים, מערת אלטמירה, 13,000 לפנה"ס, ספרד.

7.  דולמן.

 

2        תרבויות המזרח הקדום (E  - מצרים Egypt)

2.1     מצרים העתיקה

2.1.1  אדריכלות קבורה

1.  תרשים: מסטבות, אלף 3 לפנה"ס.

2.  תרשים: מסטבות, אלף 3 לפנה"ס.

3. תרשימים: מסטבה, פירמידת המעלות, פירמידה בגיזה, אלף 3 לפנה"ס.

4. פירמידת המעלות של המלך צ'וסר, אלף 3 לפנה"ס, סאקארה.

5. מכלול הפירמידות, אלף 3 לפנה"ס, אבן גיר, 150 מ' גובה לערך, גיזה.

    הספינקס של המלך חפרן, אלף 3 לפנה"ס, אבן חול, 73 מ' גובה, גיזה.

6. מקדש הקבורה של המלכה חתשפסות, אלף 2 לפנה"ס, דיר אל בחרי (נו - אמון).

7. סרקופג אמנופיס II בקברו בעמק המלכים.

8. קבר רעמסס VI, אלף 2 לפנה"ס, עמק המלכים.

9. הסרקופג של תות ענח-אמון, אלף 2 לפנה"ס, עמק המלכים, נו-אמון.

10. חנוט מצרי בתוך ארון קבורה מעץ.

 

2.1.2   מקדשי אלים מתקופת הממלכה החדשה

11.  תכנית קרקע טיפוסית של מקדש שער.

12.  פסלי פרעה בפילון ואולם העמודים, מקדש אמון, אלף 2 לפנה"ס, קרנק.

13.  עמודים באולם מרכזי, מקדש אמון, קרנק.

14.  תרשים חתך אולם העמודים, מקדש אמון, אלף 2 לפנה"ס, קרנק.

15.  אובליסק ממקדש אמון בקרנק, גרניט.

16.  הפילון והאובליסק במקדש אמון, אלף 2 לפנה"ס, לוקסור.

17.  מכלול מקדש אמון, אלף 2 לפנה"ס, לוקסור.

18.  אולם העמודים, מקדש לוקסור.

19.  כותרות העמודים לסוגיהן, מקדש חנום, אסנה.

20.  אולם העמודים, מקדש רעמסס ה - 2, אלף 2 לפנה"ס, אבו סימבל.

 

2.1.3   פיסול חופשי

21.  תרשים של מבחר אלים מצריים.

22.  תרשים של מבחר אלים מצריים.

23.  פסל המלך חפרן, אלף 3 לפנה"ס, אבן דיוריט שחורה, 168 ס"מ גובה.

24.  מקירינוס ומלכתו אלף 3 לפנה"ס, אבן צפחה, גובה 145 ס"מ.

25.  הנסיך רע-ח'תפ והנסיכה נופרת (+ שני פרטים) אלף 3 לפנה"ס, אבן סיד צבועה ,120  ס"מ גובה.

26.  פרוטומה של המלכה נפרטיטי, אלף 2 לפנה"ס, אבן גיר צבועה, 50 ס"מ גובה.

27.  דיוקן אח'נתון אלף 2 לפנה"ס, אבן גיר צבועה, 4 מ' גובה.

28.  מכסה הקבורה של תות-ענח'-אמון (+פרט) אלף 2 לפנה"ס, עץ מצופה זהב,

       משובץ אבני טורקיז ואודם, גובה 220 ס"מ.

29.  פסלי רעמסס II (+ פרט) בכניסה למקדש הסלע, אלף 2 לפנה"ס, אבן חול נובית,

30.  פסל רעמסס II, אלף 2 לפנה"ס, אבן חול נובית, במקדש קרנק.

31.  פסל סופר המלך (מבוגר), אלף 3 לפנה"ס, אבן גיר צבועה, 54 ס"מ גובה, מקברבסאקארה.

32.  דמויות חיילים בדגמי עץ, אלף 2 לפנה"ס, קבר הנסיך מסחתי, אסיוט.

33.  דמות שפחה, אלף 2 לפנה"ס, עץ צבוע.

34.  ראש הכפר, אלף 3 לפנה"ס, עץ צבוע, 1 מ' גובה.

 

2.1.4  עיטורי קברים ומקדשים בציור ובתבליט

35.   הבריכה, אלף 2 לפנה"ס, ציור קיר מקבר, נו-אמון.

 36.      ציד ציפורים, אלף 2 לפנה"ס, ציור קיר מקבר האציל נבמון, נו-אמון.

37.      אפריזת האווזים, אלף 3 לפנה"ס, ציור קיר מקבר אצל ממידום, 27 ס"מ גובה.

38. המשתה (מנגן עיוור ואורחים), (+פרט) אלף 2 לפנה"ס, ציור קיר מקבר האציל נא-חת, נו-אמון.

39. המשתה (נגינה ומחול) אלף 2 לפנה"ס, תבליט צבוע מקבר האציל נבמון, נו-אמון.

40. עבודה בשדה, אלף 3 לפנה"ס, ציור קיר ממסטבה של מנה.

41. נפרתרי, רע וחפרי, אלף 2 לפנה"ס, ציור מקבר נפרתרי (אשת רעמסס ה - 2), עמק המלכות נו-אמון.

42. המלך תחותמיס ה-3 מגיש קטורת ונוסך נסך לאל אמון, היכל אמון, דיר אל בחרי.

43. המלך חרמחב והאלה חתחור, ציור מקבר חרמחב, אלף 2 לפנה"ס, תבי.

44.      כס תות-ענח'-אמון, אלף 2 לפנה"ס, עץ מצופה תבליט זהב ומשובץ אבני טורקיז ואודם.

45. משפט המתים, אלף 2 לפנה"ס, ציור על פפירוס.

46. הנפטר נפרת מסב לסעודה, ציור קיר מקבר.

47. המלך אחנאתון והמלכה נפרטיטי, אלף 2 לפנה"ס, תבליט, 50 סמ' גובה, תל אל עמרנה.

48. המלך מיקירינוס והאלה חתחור, אלף 3 לפנה"ס, תבליט, 80 סמ' גובה.

 

3.   יוון העתיקה (G- יוון Greece)

3.1  התחדשות התרבות היוונית והתפתחותה

3.2    אמנות התקופה הקדם ארכאית (גיאומטרית ודמוי מזרחית)

3.2.1  ציור על כדים

1. כד חרס (קראתר) תהלוכת לוויה, מאה 8 לפנה"ס, 123 ס"מ גובה.

2. כד חרס (אמפורה) טכס אשכבה עם מקוננות, מאה 8 לפנה"ס, גובה 155 ס"מ.

3. כד חרס קורינתי, דמוי מזרחי, מאה 7 לפנה"ס, 30 ס"מ גובה.

 

3.3     אמנות ואדריכלות התקופה הארכאית

4. גמלון מקדש זאוס באולימפיה - מלחמת הקנטאורים בלפיתים, מאה 5 לפנה"ס, שיש.

5. גמלון מקדש זאוס באולימפיה - אפולו בין הלפיתים והקנטאורים (+ פרט) מאה 5 לפנה"ס,

     שיש, 3 מ' גובה.

6. גמלון מקדש זאוס באולימפיה - מאבק בין לפיתית וקנטאור, מאה 5 לפנה"ס.

7. מטופה במקדש זאוס - הרקולס ואטלס, מאה 5 לפנה"ס, שיש, 156 ס"מ גובה.

8. קלוביס וביטון, מאה 6 לפנה"ס, אבן, 2 מ' גובה.

9. קורוס, מאה 6 לפנה"ס, שיש, גובה 195 ס"מ.

10. הנער הקריטי, מאה 5 לפנה"ס, שיש, 82 ס"מ גובה.

11. ברלין קורה, מאה 6 לפנה"ס, שיש, 190 ס"מ גובה.

12. פפלוס קורה, מאה 6 לפנה"ס, שיש, 122 ס"מ גובה.

13. נושא העגל, מאה 6 לפנה"ס, אבן גיר, 165 ס"מ גובה.

14. זיאוס/פוסידון, מאה 5 לפנה"ס, ברונזה, 210 ס"מ גובה.

15. הרכב הדלפי, (+ פרט) מאה 5 לפנה"ס, ברונזה, 180 ס"מ גובה.

16. כד חרס (קראתר) - כד פרנסואה, (+פרט) מאה 6 לפנה"ס, 66 ס"מ גובה.

17.      כד חרס (אמפורה), אכילס ופנתסילאה, מאה 6 לפנה"ס.

18. כד חרס (אמפורה), אייקס ואכילס משחקים בקובייה, מאה 6 לפנה"ס.

19. פנים צלחת - דיוניסוס בסירה, מאה 6 לפנה"ס.

20. כד חרס (אמפורה) הקטור בין פריאמוס והקובה (חייל יוצא לקרב), מאה 5 לפנה"ס.

21. כד חרס (אמפורה) , אתנה ודיוניסוס, מאה 6 לפנה"ס (2).

22. קטע מכד חרס (אמפורה), נפילת טרויה, מאה 5 לפנה"ס, 56 ס"מ גובה.

 

 

•3.4      אמנות ואדריכלות התקופה הקלאסית (מראשית המאה החמישית ועד המאה הרביעית לפנה"ס)

•3.4.1      ה"אגורה" - מרכז צבורי ומסחרי

•3.4.2      התפתחות מבנה התיאטרון

•3.4.3      אדריכלות המקדשים ועיטוריהם

•3.4.4      הפיסול החופשי

3.4.5    ציורי כדים         

23. תרשים סגנון דורי וסגנון יוני.

24. תרשים הסגנון הדורי.

25. תרשים הסגנונות יוני וקורינתי.

26. התיאטרון באפידאורוס, מאה 5 לפנה"ס.

27. האקרופוליס: תכנית קרקע, מראה כללי, שחזור, מאה 5 לפנה"ס, אתונה.

28. האקרופוליס, מבט על כללי, מאה 5 לפנה"ס, שיש, אתונה.

29. האקרופוליס, מראה הכניסה, מאה 5 לפנה"ס, אתונה.

30. האקרופוליס, דגם שחזור.

31.      הפרתינון, מראה כללי, מאה 5 לפנה"ס, אקרופוליס, אתונה.

32.      הפרתינון, שחזור פסלי גמלון - התחרות בין אתונה ופוסידון, אקרופוליס, אתונה.

33. הפרתינון, פסלי הגמלון - איריס, קורה ודמטר, מאה 5 לפנה"ס, שיש.

34. הפרתינון, פסל הגמלון - דיוניסוס, מאה 5 לפנה"ס, שיש.

35. הפרתינון, תבליט האפריז, פרשים בתהלוכה הפנאתנאית, מאה 5 לפנה"ס, שיש.

36. הפרתינון, תבליט מטופה - קנטאורמכיה, מאה 5 לפנה"ס, שיש, 134*127 ס"מ.

37. הפרתינון, תבליט מטופה - קנטאורמכיה, מאה 5 לפנה"ס, שיש, 134*127 ס"מ.

38. מקדש הארכתיאון, מאה 5 לפנה"ס, אקרופוליס, אתונה.

39. מקדש הארכתיאון, קריאטידות, מאה 5 לפנה"ס, אקרופוליס, אתונה.

40. תרשים מקדש זאוס באולימפיה - חתך פנים, מאה 5 לפנה"ס.

41. זורק הדיסקוס, שיש, 155 ס"מ גובה, העתק רומי ממקור מברונזה של מירון ממאה 5 לפנה"ס.

42.      נושא הרומח, שיש, העתק רומי ממקור של פוליקלטוס, המאה 5 לפנה"ס.

43.  אתנה פרתינוס, שיש, העתק רומי ממקור של פידיאס, המאה 5 לפנה"ס שהיה עשוי

       עץ זהב ושנהב, בגובה 12 מ'.

44.      ניקה רוכסת את סנדלה, מאה 5 לפנה"ס, תבליט אבן מאפריז המעקה של מקדש אתנה-ניקה

       באקרופוליס, אתונה.

45.  כד חרס (ליקיטוס לבן) תיאור מצבת קבורה, מאה 5 לפנה"ס.

46.  מצבת הגסו,  מאה 5 לפנה"ס, גובה  158 ס"מ.

 

 

3.5    סימנים ראשונים להלניזם (המאה הרביעית)

47.      מקדש זאוס, מאה 4 לפנה"ס, אתונה.

48.      הרמס ודיוניסוס, שיש, 216 ס"מ גובה, העתק רומי עפ"י פרקסיטלס, המאה 4 לפנה"ס.

49.  אפרודיטה מקנידוס, שיש, 204 ס"מ גובה, העתק רומי עפ"י פרקסיטלס ממאה 4 לפנה"ס.

50.  אפוקסיומנס, שיש, גובה 206 ס"מ, העתק רומי ממקור יווני מברונזה של ליזיפוס, ממאה 4 לפנה"ס.

51. סקופאס, מאינדה, מאה 4 לפנה"ס, שיש, 45 ס"מ גובה.

52.  אפולו מבלבדר, שיש, 216 ס"מ גובה, העתק רומי ממקור יווני מברונזה של לאוחרס, ממאה 4 לפנה"ס.

 

3.6    התקופה ההלניסטית (323-30 לפנה"ס)

3.6.1  מבוא כללי

•3.6.2      הפיסול בתקופה ההלניסטית

53. ראש אלכסנדר מוקדון, מאה 4 לפנה"ס, שיש, 41 ס"מ גובה.

54. מזבח זאוס בפרגמון, מאה 2 לפנה"ס, שיש.

55. תבליט מלחמת אלים בענקים, ממזבח זאוס בפרגמון, מאה 2 לפנה"ס, שיש, 230 ס"מ גובה.

56.      ונוס ממילו, מאה 1 לפנה"ס, שיש, 180 ס"מ גובה.

57.      הגאלי הממית עצמו ואת אשתו, העתק רומי עפ"י המאה 3 לפנה"ס.

58       הגסנדרוס, פולידורוס ואתנודורס, הלאוקון, מאה 2 לפנה"ס, שיש, 244 ס"מ גובה.

59.      זקנה שיכורה, 92 ס"מ גובה.

60.      ניקה מסמוטרקי, מאה 2 לפנה"ס, שיש, 240 ס"מ גובה.

 

4.       רומא הקיסרית (Ro - רומא Rome)

4.1     אדריכלות ברומא ובערי הפרובינציות

4.1.1            שיטות וחומרי בנייה

4.1.2            הפורום

•4.1.3                    הווילה הרומית

1. תרשימים של סוגי קשתות וקימורים.

2. מראה כללי של רומא הקיסרית מתקופת קונסטנטינוס (שחזור).

3. פורום רומנום, תכנית קרקע.

4. פורופ רומנום, מראה כללי.

5. מקדש עגול.

6.        מקדש הפנתיאון מראה חוץ, מאה 1 לספירה, רומא.

7.        מקדש הפנתיאון מראה פנים, מאה 1 לספירה, רומא.

8. מקדש הפנתיאון, תכנית קרקע, מאה 1 לספירה, רומא.

9. מקדש אגריפס, נים, צרפת.

10. שער טיטוס, מאה 1 לספירה, רומא.

11.      קשת קונסטנטינוס, מאה 4 לספירה, רומא.

12.      עמוד טריאנוס, מאה 2 לספירה, רומא, 14.5 מ' גובה.

13. מרחצאות קרקלה,(תכנית קרקע), מאה 3 לספירה, רומא.

14. מרחצאות קרקלה (שחזור), מאה 3 לספירה, רומא.

15. הקוליסיאום, מאה 1 לספירה, רומא.

16. הקוליסיאום, דגם שחזור.

17. הקוליסאום, תרשימי חתך.

18. התיאטרון של מרסיליוס, (שחזור), מאה 1 לפנה"ס, רומא.

19. הבסיליקה של קונסטנטין ומקסנטיוס (שרידים ושחזור), מאה 4 לספירה, רומא.

20. תכניות קרקע של בזיליקות (קונסטנטין ומקסנטיוס, טריאנוס).

21. גשר גארד, מאה 1 לספירה, נים, צרפת.

22. אמת מים, קסריה.

23. מבט כללי על פומפי, מאה 1 לספירה, פומפי.

24. אטריום, בית "חתונת הכסף", מאה 1 לספירה, פומפי. חצר בית הוטים, מאה 1 לספירה, פומפי.

25. בני פומפי ברגעיהם האחרונים, מאה 1 לספירה.

 

•4.2                           הציור  והפסיפס

•4.2.1      ציורי הקיר ופסיפסי הרצפה בבתי האמידים בפומפי וברומא - טכניקת הפרסקו והפסיפס.

26. הרקולס וטלפוס, פרסקו.

27. פולחן המסתורין של דיוניסוס, קטע של שני קירות מוילת המיסטריות, פומפי, מאה 1 לפנה"ס, פרסקו.

28. ההלקאה, קטע פרסקו מוילת המיסטריות, פומפי, מאה 1 לפנה"ס.

29. נוף ארכיטקטוני, פרסקו מוילה בבובקוריאלה, מאה 1 לפנה"ס, גובה 230 ס"מ. (2).

30. ציור קירמוילה פרנסינה, רומא.

31. נוף אידיאלי מהוילה של אגריפה פוסטומוס, מאה 1 לספירה, פומפי.

32. אמפיתאטרון, פרסקו מפומפי, מאה 1 לפנה"ס.

33. האופה ולקוחותיו, פרסקו מפומפי.

34. ספינות אודיסאוס מותקפות, פרסקו מבית על גבעת אסקואילין, רומא, מאה 1 לפנה"ס.

35. פקויוס פרוקלוס ורעיתו, , מאה 1 לפנה"ס, פרסקו, 58 ס"מ, פומפי.

36. שלוש הגרציות, פרסקו, פומפי.

37. הנערה עם הפרחים (אביב), פרסקו מסטביה.

38. אפרסקים וכד מים, מאה 1 לפנה"ס, פרסקו, הרקולנאום.

39. קרב אלכסנדר, מאה 1 לפנה"ס, פסיפס רצפה, 217*520 ס"מ, פומפי

        (העתק של ציור הלניסטי ממאה 4 לפנה"ס). (2)

40. הדגים, פסיפס רצפה, פומפי.

41. היונים, פסיפס רצפה, מאה 2 לספירה, וילה אדריאנה, טיבולי.

42. מוסיקאים נודדים, מאה 1 לפנה"ס, פסיפס רצפה, 62 ס"מ גובה, פומפי.

43. נערות מתעמלות, פסיפס רצפה מוילה בפיאצה ארמרינה, סיציליה, מאה 4 לספירה.

 

•4.3             הפיסול החופשי והתבליט

•4.3.1      אמנות הדיוקן בהשראת פולחן אבות המשפחה

•4.3.2      האמנות הרשמית מתקופת אוגוסטוס ועד קונסטנטינוס

44.       הפטריקי עם שני הראשים, מאה 1 לפנה"ס, שיש, 165 ס"מ גובה

45.       אוגוסטוס מ"פרימה פורטה", מאה 1 לפנה"ס, שיש, גודל טבעי.

46.       דיוקן אספסיאנוס, שיש, גודל טבעי.

47.       דיוקן טיטוס, מאה 1 לספירה, שיש.

48.       דיוקן גברת פלבית, מאה 1 לפנה"ס, שיש, גודל טבעי.

49.    דיוקן אדריאנוס, מאה 2 לספירה, שיש.

50.    דיוקן אדריאנוס, מאה 2 לספירה, ברונזה.

51. דיוקן קרקלה, מאה 2 לספירה, שיש.

52. מרקוס אאורליוס על הסוס (+פרט של הראש) מאה 2 לספירה, ברונזה, 350 ס"מ גובה, רומא.

53. ארבעת הטטררכים, מאה 3 לספירה, גרניט פורפיר, 130 ס"מ גובה, ונציה.

54. ראש הקיסר קונסטנטינוס, מאה 4 לספירה, שיש, גובה 250 ס"מ, רומא.

55.       ארה פאקיס, מאה 1 לפנה"ס, שיש, 10.5 מ' רוחב החזית, רומא.

         תהלוכה, תבליט מארה פאקיס, מאה 1 לפנה"ס, שיש.

         טרה, תבליט מארה פאקיס, מאה 1 לפנה"ס, שיש.

56. תהלוכת הניצחון עם שלל בית המקדש, תבליט מקשת טיטוס, מאה 1 לספירה, שיש, 239 ס"מ גובה רומא.

57.  תבליטים מעמוד טריאנוס, מאה 2 לספירה. (2)

58.  תבליטים מקשת קונסטנטינוס: מתקופת אדריאנוס, מאה 2 לספירה (1),

        מרקוס אורליוס, מאה 2 לספירה (3), וקוסטנטינוס, מאה 4 לספירה. (1)

 

5.       ימי הביניים (M- ימב"נ Middle Ages)

5.1     הנצרות הקדומה - מדת נרדפת לדת שלטת (לפני התמוטטות האימפריה הרומית במערב ועד

        המאה החמישית לספירה)

5.1.1    האמנות ככלי להפצת עיקרי התורה והאמונה הנוצרית, התרחקות מעולם

          התופעות ומהתיאור האשלייתי.

5.1.2    מבני התפילה והפולחן - אימוץ טיפוסי מבנים גרקו-רומיים

1. הסעודה האוקריסטית, פרסקו מקטקומבה של פריסקיליה, מאה 3 לספירה, רומא.

2. הרועה הנאמן, פרסקו מקטקומבה של סן קליסטו, מאה 3 לספירה, רומא.

3. אורנט, פרסקו מקטקומבה של פריסיליה, מאה 3 לספירה, רומא.

4 סרקופג יוניוס באסוס, מאה 4 לספירה, רומא.

5 בזיליקה סנטה מריה מג'ורה, מאה 5 לספירה, רומא.

6 חציית ים סוף, פסיפס מבזיליקה סנטה מריה מג'ורה, מאה 5 לספירה, רומא.

7 מאוזוליאום גאלה פלצידיה, מאה 5 לספירה, רוונה.

8 הרועה הנאמן, פסיפס ממאוזוליאום גאלה פלצידיה, מאה 5 לספירה, רוונה.

9 תקרת שמים עם כוכבים, פסיפס ממאוזוליאום גאלה פלצידיה, מאה 5 לספירה, רוונה.

10 המרטיריום של לאורנציוס, פסיפס ממאוזוליאום גאלה פלצידיה, מאה 5 לספירה, רוונה.

11. כנסיית סן-פטרוס, תכנית קרקע ותרשים, מאה 4 לספירה, רומא.

12. כנסיית סן-פטרוס, תכנית קרקע ותרשים, מאה 4 לספירה, רומא.

13. המאוזוליאום של סנטה קונסטנצה, מבט מן החוץ ותכנית קרקע, מאה 4 לספירה, רומא.

14. המאוזוליאום של סנטה קונסטנצה, קונסטנטינה בין שריגי הגפן, (פרט), פסיפס, מאה 4 לספירה, רומא.

15. כנסית הקבר, תכנית קרקע, מאה 4 לספירה, ירושלים.

16. כנסיית הקבר, תרשים הרוטונדה, מאה 4 לספירה.

17. כנסיית הקבר, קבר ישו, מאה 4 לספירה, ירושלים.

18. כנסיית המולד, תרשים המבנה ותכנית קרקע, מאה 4 לספירה, בית לחם.

19. כנסיית המולד, מראה פנים, מאה 4 לספירה, בית לחם.

20. כנסיית המולד, מערת הלידה, מאה 4 לספירה, בית לחם.

21. הבפטיסטריום האורתודוקסי, מראה פנים, מאה 5 לספירה, רוונה.

22. הטבלת ישו בירדן, פסיפס הכיפה, הבפטיסטריום האורתודוקסי, מאה 5 לספירה, רוונה.

 

5.2     אמנות יהודית בתקופת המשנה והתלמוד (מן המאה השלישית ועד המאה השביעית)

5.2.1  עיטורי קברים

5.2.2  בתי כנסת קדומים ועיטורם, בארץ ובתפוצות

23. מטבע מתקופת בר כוכבא, (מצד אחד המקדש מצד שני ארבעת המינים) מאה 2 לספירה.

* סמלים יהודיים על מטבעות ונרות חרס מן התקופה שלאחר המרד הראשון ותקופת בר כוכבא:

   חזית המקדש, מנורה, משבעת המינים, מכלי הקודש.

24. ארון קודש, מנורות וארבעת המינים, ציור קיר מקטקומבה יהודית, וילה טרולוניה רומא,

      מאות 3-4    לספירה.

25. כניסה למערכת קבורה מס' 20, בית שערים, סוף מאה 2 ראשית מאה 3 לספירה. (2)

26. תרשים כניסה למערכת קבורה מס' 20, בית שערים, סוף מאה 2 ראשית מאה 3 לספירה.

27. כניסה למערכות קבורה, בית שערים, סוף מאה 2 ראשית מאה 3 לספירה.

28. כניסה למערכות קבורה, בית שערים, סוף מאה 2 ראשית מאה 3 לספירה.

29. מראה פנים אולם קבורה, בית שערים, סוף מאה 2 ראשית מאה 3 לספירה.

30. סרקופג אריות, 1.48*97*2.48 מ', אבן, מערת קבורה מס' 20, בית שערים.

31.  סרקופג מסכה, 1.40*97*2.15 מ', אבן, מערת קבורה מס' 20, בית שערים.

32. תרשימים של סרקופגים: ניקות ודולפינים, עמודים, צייד, מערת קבורה מס' 20, בית שערים.

33.       בית הכנסת בדורא אירופוס, תרשים שחזור המבנה ותכנית קרקע, מאה 3 לספירה,  סוריה.

 

.  בית הכנסת בדורא אירופוס, תרשים הקיר המערבי, מאה 3 לספירה,  סוריה.

35.       הגומחה לארון הקודש (תרשים וציור), בית הכנסת בדורא אירופוס, מאה 3 לספירה, סוריה.

36.  משה התינוק נמשה מהיאור, ציור קיר, בית הכנסת בדורא אירופוס, מאה 3 לספירה,  סוריה.

37.       נס המים במדבר, ציור קיר, בית הכנסת בדורא אירופוס, מאה 3 לספירה, סוריה.

38.  שמואל מושח את דוד, ציור קיר, בית הכנסת בדורא אירופוס, מאה 3 לספירה,  סוריה.

39.       אוהל מועד (הקדשת המשכן וכוהניו), ציור קיר, בית הכנסת בדורא אירופוס, 130x140 ס"מ,

        מאה 3 לספירה, סוריה.

40. בית הכנסת בכפר נחום, תרשים שחזור המבנה ותכנית קרקע, מאה 3 לספירה, ישראל.

41. בית הכנסת בכפר נחום, מבט לחלל הפנימי, מאה 3 לספירה, ישראל.  (2)

42.  בית הכנסת בכפר נחום, גילופי אבן, מאה 3 לספירה, ישראל. (4)

43.  בית הכנסת בחמת טבריה, תכנית קרקע, מאה 4 לספירה, ישראל.

44.       בית הכנסת בחמת טבריה, פסיפס רצפה, מראה כללי, מאה 4 לספירה, ישראל. (2)

45.       בית הכנסת בחמת טבריה, גלגל המזלות + פרט של הליוס, מאה 4 לספירה, ישראל (2).

46.       בית הכנסת בחמת טבריה, פסיפס רצפה, עונת ניסן, מאה 4 לספירה, ישראל (2)

47.       בית הכנסת בבית-אלפא, תכנית קרקע, מאה 6 לספירה, ישראל (2).

48.       בית הכנסת בבית-אלפא, פסיפס רצפה, מראה כללי, מאה 6 לספירה, ישראל

49.       בית הכנסת בבית-אלפא, פסיפס רצפה, עקדת יצחק, ישראל.

50.       בית הכנסת בבית-אלפא, פסיפס רצפה, גלגל המזלות, ישראל.

51.   בית הכנסת בבית-אלפא, פסיפס רצפה, סמלים יהודיים, ישראל.

 

5.3     האימפריה הביזנטית (מן המאה השישית ועד המאה החמש-עשרה)

5.3.1            אדריכלות הכנסיות

5.3.2            מקומו של העיטור בכנסייה הביזנטית

5.3.3            האיקונות

52.       כנסיית הגיה סופיה, מראה מן החוץ, מאה 6 לספירה, קונסטנטינופול.

53.       כנסיית הגיה סופיה, תכנית קרקע, מאה 6 לספירה, קונסטנטינופול.

54.       כנסיית הגיה סופיה, חתך אורך - תרשים, מאה 6 לספירה, קונסטנטינופול.

55.       כנסיית הגיה סופיה, מראה פנים הכנסיה, מאה 6 לספירה, קונסטנטינופול. (2)

56.  כנסיית הגיה סופיה, כותרת, מאה 6 לספירה, קונסטנטינופול.

57.  ישו, פרט מתמונת "דאזיס", פסיפס הגיה סופיה, מאה 13 לספירה, קונסטנטינופול.

58.       כנסיית סן-ויטלה, תכנית קרקע, מאה 6 לספירה, רוונה.

59.       כנסיית סן-ויטלה, מבט מן החוץ, מאה 6 לספירה, רוונה.

60.       כנסיית סן-ויטלה, מראה פנים, מאה 6 לספירה, רוונה (2).

61.  כנסיית סן-ויטלה, פסיפס תקרה, מאה 6 לספירה, רוונה.

 

62.       עקדת יצחק, אברהם ושלושת המלאכים; ירמיהו; משה על ההר ובני ישראל, פסיפס מסאן ויטלה,

         מאה 6 לספירה, רוונה.

63.       תהלוכת יוסטיניאן, פסיפס מסאן ויטלה, מאה 6 לספירה, רוונה.

64.       תהלוכת תאודורה, (+ פרט) פסיפס מסאן ויטלה, מאה 6 לספירה, רוונה.

65. כותרות תחרה ועיטורים, פסיפס מסאן ויטלה, מאה 6 לספירה, רוונה.

66. אפולינר גן עדן, פסיפס באפסיס של סנט אפולינרה אין קלאסה, מאה 6 לספירה, רוונה.

67. מנחת הבל, מלכיצדק ואברהם, סנט אפולינרה אין קלאסה, מאה 6 לספירה, רוונה.

68. נס הלחם והדגים, פסיפס מסנט אפולינרה נואובו, מאה 6 לספירה, רוונה.

69. תהלוכת מרטירים, ריפוי המשותק, הסעודה האחרונה, פסיפס מסנט אפולינרה נואובו, מאה 6

         לספירה, רוונה.

70. מריה עם ישו התינוק (פרט), איקונה, טמפרה על עץ, מאה 6 לספירה, מסנטה קתרינה.

 

5.4     אמנות האיסלאם

5.4.1            התגבשות האסתטיקה המוסלמית וייחודה.

5.4.2            השפה החזותית המופשטת.

•1.4.3                    האדריכלות הדתית ועיטורה

•1.4.4                    ביטויי האמנות הפיגורטיבית

•1.4.5                    האמנות "הזעירה"

1. הכעבה במכה.

2. מפת כיבושי האיסלם - העולם המוסלמי במאה 10 לספירה.

3.          תכנית הר הבית, מאה 7 לספירה, ירושלים.

4 . כיפת הסלע, מראה חוץ, מאה 7 לספירה, ירושלים.

5 . כיפת הסלע ,תכנית קרקע, מאה 7 לספירה, ירושלים.

6.        כיפת הסלע, מבט מלמעלה, מאה 7 לספירה, ירושלים.

7.        כיפת הסלע, חלל פנימי, מאה 7 לספירה, ירושלים.

8.    כיפת הסלע, חתך אורך, מאה 7 לספירה, ירושלים.

9.כיפת הסלע, פסיפסי פנים, מאה 7 לספירה, ירושלים. ( 3 )

10. כיפת הסלע, רצועת הכתובת, מאה 7 לספירה, ירושלים.

11. המסגד הגדול, תכנית קרקע, מאה 8 לספירה, דמשק.

12. המסגד הגדול, חזית אולם התפילה, מאה 8 לספירה, דמשק.

13. המסגד הגדול, מראה פנים, מאה 8 לספירה, דמשק.

14. המסגד הגדול, פסיפסים, מאה 8 לספירה, דמשק.

15. מסגד אבן טולון, תכנית קרקע, מאה 9 לספירה, קהיר.

16. מסגד אבן טולון, מינרט, מאה 9 לספירה, קהיר.

17. המסגד הגדול, תכנית קרקע, מאה 9 לספירה, קירואן, טוניס.

18. המסגד הגדול, עיטורי המחרב והמנבר, מאה 9 לספירה, קירואן, טוניס.

19. המסגד הגדול, מבט על, מאה 9 לספירה, קירואן, טוניס.

20.   המסגד הגדול, תכנית קרקע, מאה -10 לספירה, קורדובה, ספרד.

21.   המסגד הגדול, אולם העמודים, מאה -10 לספירה, קורדובה, ספרד.

22.   המסגד הגדול, המחרב, מאה -10 לספירה, קורדובה, ספרד.

15. המסגד הגדול, מראה חוץ, מאה 11 לספירה, אספהאן, איראן.

16. מסגד השאח, תכנית קרקע (4 איוואנים), מאה 17 לספירה, אספהאן, איראן.

17. מסגד, עיטורי אריחים, מאה 16 לספירה, אספהאן, איראן.

18. מסגד סוליימאניה (שתוכנן בידי סינאן), מבט מבחוץ, מאה 16 לספירה, איסטנבול.

19. מסגד סוליימאניה (שתוכנן בידי סינאן), מבט מבפנים, מאה 16 לספירה, איסטנבול.

20. ארמון מושאטה, תכנית קרקע, מאה 8 לספירה, סוריה.

21. ארמון מושאטה, תרשים חזית, מאה 8 לספירה, סוריה.

22. גילופי האבן מארמון מושאטה, מאה 8 לספירה, סוריה.

23. ארמון חרבת אל מפג'אר, תכנית קרקע, מאה 8 לספירה, יריחו.

24. ארמון חרבת אל מפג'אר, פיסול (ראשים, רקדנית, הנסיך), מאה 8 לספירה, יריחו. (3)

25. ארמון חרבת אל מפג'אר, פסיפס, מאה 8 לספירה, יריחו.

26. ארמון הציד המערבי, חזית, מאה 8 לספירה, סוריה.

27. ארמון אלהמברה, תכנית קרקע, מאה 14 לספירה, ספרד.

28. ארמון אלהמברה, מראה פנים האולמות, מאה 14 לספירה, ספרד.

29. ארמון אלהמברה, גנים (חצר האריות, פטיו), מאה 14 לספירה, ספרד. (2)

30. ארמון אלהמברה, קירות מסך, מאה 14 לספירה, ספרד.

31. ארמון אלהמברה, משטחי עיטור בסטוקו ואריחים, מאה 14 לספירה, ספרד.

32. ארמון אלהמברה, כיפת נטיפים, מאה 14 לספירה, ספרד.

33. המאוזוליאום של איסמעיל הסמנידי, מאה 10 לספירה, בוכרה.

34. המאוזוליאום של איממזדה ג'עפר, מאה 14 לספירה, איספהאן.

35. דף קלף מעוטר מוזהב של קוראן (כתב קופי), מאה 10 לספירה, קירואן, טוניס.

36. דף מקוראן (כתב נסחי), מאה 14 לספירה, מצרים.

37. כריכת עור לקוראן, מאה 16 לספירה, קזוין, איראן.

38. דף קליגרפי (אריה המסמל את עלי), מאה 13 לספירה, תורכיה.

39. איורים מתוך המאקאמות של אל חארירי (מחרב, שיירה, שוק עבדים), (אייר יחיא אל-ואסטי),

        מאה 13   לספירה, בגדד. (3)

40. מיניאטורה של הצייר ביהזאד, יוסף וזוליחה, מתוך "בוסתן" של סדי, מאה 15 לספירה, איראן.

41. מיניאטורה מתוך ה - MATERIA MEDICA לדיוסקורידס, מאה 13 לספירה, עיראק.

42. מיניאטורה מתוך השאה נאמה, מאה 16 לספירה, טבריז, איראן.

43. צלחת מזוגגת מעוטרת, מאות 9-10 לספירה, עיראק.

44. צלחת מעוטרת בכתובת קופית, מאה 10 לספירה, איראן.

45. קופסת שנהב מגולפת בדגם צמחי, מאה 10 לספירה, ספרד.

46. פיל ברונזה, מאות 10 - 12 לספירה, כורסן, איראן.

47. מנורת מסגד מזכוכית מעוטרת באמאיל, מאה 14 לספירה, סוריה.

48. אריג משי מעוטר בדגם טווס, מאה 12 לספירה, ספרד.

49. שטיח מעוטר בדגם מדליון, מאה 16 לספירה, אנאטוליה, טורקיה.

50. קורסי לקוראן מעץ מגולף, מאה 14 לספירה, איראן.

51. מחרב קרמיקה עם כתובת קוראנית ומנורת המסגד, מאה 13 לספירה, איראן.

52. מטבע עם תבליט של מחרב, מאה 8 לספירה, סוריה או עיראק.

53. עגילי זהב, מאה 12 לספירה, ספרד.

 

5.5     ימי הביניים במערב אירופה ( מן המאה השישית ועד המאה השלוש עשרה) (M- Middle Ages)

5.5.1   אדריכלות

5.5.2            סגנון הרומנסק

•5.5.3                    הסגנון הגותי

71. תכנית המנזר בסנט גאלן, תרשים קרקע ושיחזור, מאה 9 לספירה.

72. טירה פאודאלית, חומת העיר קרקסון, מאה 12 לספירה, צרפת.

73. תרשים קמרונות ברומנסק.

74. כנסית מנזר קלוני, מודל ותכנית קרקע של קומות א' ו-ב', מאה 12 לספירה, צרפת.

75. מראה כללי של קונק עם כנסיית סנט פואה, מאה 12 לספירה.

76. כנסיית סנט פואה, מראה כללי ותכנית קרקע, מאה 12 לספירה, קונק.

77. יום הדין בטימפנון, סנט פואה, מאה 12 לספירה, קונק. (2)

78.      כנסיית סנט סרנין, מבט מן החוץ, מאה 12 לספירה, טולוז.

79.      כנסיית סנט סרנין, תכנית קרקע, מאה 12 לספירה, טולוז.

80.  קלויסטר המנזר במואסק.

81. חזון אחרית הימים (ישו בהדרו) בטימפנון, סנט פייר, מאה 12 לספירה, מואסק.

82. כותרות רומנסקיות טיפוסיות, מאה 12 לספירה.

83. מראה פנים כנסיית סנט מדלין בוזלה.

84. תרשים קמרונות ברומנסק ובגותיקה.

85. תרשימים: התפתחות קמרון הכנסיה מבזיליקה נוצרית קדומה ועד קתדרלה גותית.

86. קתדרלת נוטרדאם, חזית, מאה 12 לספירה, פריס.

87. קתדרלת נוטרדאם, תכנית קרקע וספינה מרכזית, מאה 12 לספירה, פריס.

88. קתדרלת נוטרדאם, רוזטה מבחוץ, חזית דרומית, נצחון ישו והאפוסטלים, מאה 12 לספירה, פריס.

89. קתדרלת נוטרדאם, רוזטה מבפנים, חזית דרומית, נצחון ישו והאפוסטלים, מאה 12 לספירה, פריס.

90. קתדרלת נוטרדאם, מבט מן החוץ + פרט של האפסיס, מאה 12 לספירה, פריס.

91.      קתדרלת שארטר, חזית מערבית מאה 12 לספירה.

92.      קתדרלת שארטר, תכנית קרקע ומבט מצד מזרח, מאות 13-12 לספירה. (2)

93.  קתדרלת שארטר, תרשים חתך, מבט לחוץ ולפנים, מאות 13-12 לספירה.

94.      קתדרלת שארטר, קומת תאורה צפונית של ספינה מרכזית, מאה 13 לספירה.

95.      קתדרלת שארטר, השערים בחזית המערבית, מאה 12 לספירה. (2)

96.      קתדרלת שארטר, פסלי עמוד  בשערי חזית מערבית, מאה 12 לספירה.

97. קתדרלת שארטר, פסלי עמוד בשערי החזית הדרומית, מאה 13 לספירה.

98. קתדרלת שארטר, ויטראז' בטרנספט צפוני, המדונה וישו התינוק, מאה 13 לספירה.

99. סנט שאפל, ויטראז', מאה 13 לספירה, צרפת.

100. קתדרלת קלן, מראה פנים הטרנספט, מאה 13 לספירה, גרמניה.

101. קתדרלת קלן, מבט מלמטה להצטלבות בית אורך ורוחב.

102. קתדרלת קלן, מבט לקטע בית האורך - קומת עמודים וקומת תאורה.

103. הקתדרלה במילנו, מאה 15 לספירה.

104. האחים לימבורג; ספר השעות של הדוכס דה-ברי: חודש פברואר, 16-1413, ציור על קלף, 21x14 ס"מ.

105. האחים לימבורג; ספר השעות של הדוכס דה-ברי: חודש ינואר, 14-1413, ציור על קלף, 21x14 ס"מ.

106. האחים לימבורג; ספר השעות של הדוכס דה-ברי: חודש אוקטובר, 14-1413, ציור על קלף, 21x14 ס"מ.

 

6. ביטויי הרנסנס באיטליה ומצפון לאלפים

6.1 מבשרי הרנסנס באיטליה (שלהי המאה השלוש-עשרה והמאה הארבע-עשרה)

6.1.1 הפסלים בני משפחת פיזאנו

6.1.2 אדריכלות השלטון העירוני

6.1.3 הציירים ג'יוטו ודוצ'יו

  • 1. ארנולפו די קמביו, קתדרלת סנטה מריה דל פיורה והקמפו סנטו, מבט כללי.
  • 2. ארנולפו די קמביו, קתדרלת סנטה מריה דל פיורה והקמפו סנטו, מבט לחזית, ציפוי שיש צבעוני,

         1296, פירנצה.

  • 3. ארנולפו די קמביו וברונלסקי, קתדרלת סנטה מריה דל פיורה והקמפו סנטו, תכנית קרקע

         1436 - 1296, פירנצה.

4. הבפטיסטריום של סאן ג'יובאני, מאות 12 - 11 לספירה, פירנצה. (2)

5. ג'יוטו, הקמפנילה 50 - 1334, ציפוי שיש צבעוני, 82 מ' גובה.

6. ארנולפו די קמביו, פאלאצו ווקיו, מאה 13 לספירה, פירנצה.

7. ניקולה פיזאנו, דוכן הדרשה בבפטיסטריום + פרטים 60 - 1259, שיש, 465 ס"מ גובה, פיזה.

8. אמברוג'יו לורנצטי, "השפעתו של הממשל הטוב...", 9-1338, פרסקו, פלצו פובליקו, סיינה. (3)

9. צ'ימבואה, המדונה של סנטה טריניטה, 1280, טמפרה על לוח, 280*220 ס"מ.

10. ג'יוטו די בונדונה, המדונה אוניסנטי, 1306, טמפרה על לוח, 320*200 ס"מ.

11. ג'יוטו די בונדונה, הקינה על מות ישו, 1306, פרסקו, 185*200 ס"מ, קפלה ארנה, פדואה.

12. ג'יוטו די בונדונה, פגישת הנשיקה, 1306, פרסקו, 185*200 ס"מ, קפלה ארנה, פדואה.

13. דוצ'יו, המאסטה, 11-1308, טמפרה על לוח, 210*424 ס"מ, הקתדרלה של סיינה.

14. דוצ'יו, הכניסה לירושלים, 11-1308, טמפרה על לוח (החלק האחורי של ה"מאסטה"),

      54*102 ס"מ, הקתדרלה של סיינה.

 

•6.2             ביטויי הרנסנס הראשונים (פירנצה - המאה החמש עשרה)

6.2.1  פיתוח תיאוריות אסתטיות הומנסטיות  וישומן באדריכלות

•6.2.2      נושאים דתיים בלבוש קלאסי ואנושי

•6.2.3      התפתחות תיאור הדיוקן

15. פיליפו ברונלסקי, קפלה פאצ'י, קתדרלת סנטה מריה דל-פיורה, הכיפה, 36-1420, 48*123 ס"מ, פירנצה.

16.       פיליפו ברונלסקי, קפלה פאצ'י, בחצר כנסית סנטה קרוצ'ה, 1430, פירנצה.

17.       פיליפו ברונלסקי, קפלה פאצ'י, תכנית קרקע וחתך אורך, כנסית סנטה קרוצ'ה, פירנצה.

18.       פיליפו ברונלסקי, קפלה  פאצ'י, פנים וחוץ, 1430, פירנצה (2)

19.       לאון בטיסטה אלברטי, סנטה מריה נובלה, חזית, 70-1455, פירנצה.

20.   לאון בטיסטה אלברטי, כנסיית סנט אנדריאה, 1471, מנטובה.

21.       לאון בטסיטה אלברטי, פלאצו רוצ'לאי, 1446, פירנצה.

22.       מזאצ'יו, השילוש הקדוש, 1428, פרסקו, 670x320 ס"מ, סנטה מריה נובלה, פירנצה.

23.       מזאצ'יו, גירוש אדם וחווה, 8-1425, פרסקו, 200x 90 ס"מ , קפלה ברנקצ'י, סנטה מריה

         דל קרמינה, פירנצה.

24.       מזאצ'יו, תשלום המס, 8-1425, פרסקו, 250x600 ס"מ , קפלה ברנקצ'י, כנסיית סנטה מריה

         דל קרמינה, פירנצה.

25.       פיירו דה-לה-פרנצ'סקה, דיוקן הנסיך מאורבינו, 1472-3, דיפטיכון, וטמפרה על לוח,  135x 79 ס"מ.

26. פיירו דה-לה-פרנצ'סקה, דיוקן הנסיכה מאורבינו, 3-1472, דיפטיכון, וטפרה על לוח, 135x 79 ס"מ.

27. פיירו דה-לה-פרנצ'סקה, ההלקאה, 1455, טמפרה על לוח, 59*81 ס"מ.

28. פאולו אוצ'לו, הקרב בסן רומנו (שלושת הפנלים) 1455, טמפרה על עץ.

29. פאולו אוצ'לו, הקרב בסן רומנו, 1455, טמפרה על עץ, 180*320 ס"מ, לונדון.

30.       אנדריאה מנטניה, ישו המת, 5-1501, טמפרה על בד, 66x79 ס"מ.

31.   אנדריאה מנטניה, חדר הזוג הנשוי, קטע מפרסקו של התקרה, 14744, קוטר 270 ס"מ,

         ארמון הדוכס, מנטובה.

32.   אנטויניו דל פולאיולו, עינויי סאן-סבסטיאן, 1475, טמפרה על פנל, 202*291 ס"מ.

33.       סנדרו בוטיצ'לי, פרימוורה, 1478, טמפרה על עץ, 203x314 ס"מ.

34.       סנדרו בוטיצ'לי, הולדת ונוס, (+ פרט) 4-1482,  טמפרה על בד, 172x287 ס"מ.

35.       דונטלו, דוד, 1430, ברונזה, 159 ס"מ גובה.

36.    דונטלו, גטאמלאטה, 8-1443, ברונזה (על בסיס שיש ואבן חול), 340 ס"מ גובה, פדובה.

37.       דונטלו, מריה מגדלנה, 1456, עץ צבוע, 188 ס"מ גובה.

38.       דונטלו, משתה הורדוס, פרט מתוך אגן הטבילה של הבפטיסטריום, 7-1423, תבליט ברונזה

       מוזהבת, 61x60 ס"מ, סיינה.

39. לורנצו גיברטי ופיליפו ברונלסקי, העקדה, מתוך הצעה לתחרות דלתות הברונזה של

      הבפטיסטריום   בפירנצה, 14401, תבליט ברונזה מוזהבת, כל פנל 45*38 ס"מ.

40. לורנצו גיברטי, שערי גן עדן, 47-1425, ברונזה, 4.5 מ' .

41.       וורוקיו, דוד הצעיר, 1470, ברונזה, 159 ס"מ גובה.

 

6.3 הרנסנס בשיאו (הרבע הראשון של המאה השש-עשרה)

6.3.1 דקות ותחכום ביצירותיו של לאונרדו דה וינצ'י (1452-1519).

6.3.2            עוצמה וחומריות ביצירותיו של מיכאלאנג'לו בואונרוטי (1475-1565).

6.3.3            איזון וחושניות ביצירותיו של רפאל סאנצ'יו (1483-1520).

6.3.4            הגשמת המבנה האידאלי של הרנסנס ביצירותיו של ברמנטה (1444-1514)

42.   לאונרדו דה וינצ'י, הערצת המאגים, 1481, צבע בסיס על לוח, 243*246 ס"מ.

43.  לאונרדו דה וינצ'י, הסעודה האחרונה, (+פרט) 1495, שמן, טמפרה ופרסקו, 420x910 ס"מ,

        כנסיית סנטה מריה דלה גרציה, מילנו.

13. לאונרדו דה וינצ'י, מונה ליזה, 6-1503, שמן על עץ, 77x53 ס"מ.

14. לאונרדו דה וינצ'י, מדונה עם ילד ואנה הקדושה, 10-1507, שמן על פנל, 127*165 ס"מ.

15. לאונרדו דה וינצ'י, מדונה עם ילד ואנה הקדושה, 1495, גיר על נייר, 101*139 ס"מ.

16. לאונרדו דה וינצ'י, המדונה בין הסלעים, 1508, שמן על עץ, 120x189 ס"מ.

17. לאונרדו דה וינצ'י, המדונה בין הסלעים, 1485, שמן על לוח ובד, 119*197 ס"מ.

18. לאונרדו דה וינצ'י, רישום, ראשי סוסים.

19. לאונרדו דה וינצ'י, רישום עובר, 1510, דיו.

20. לאונרדו דה וינצ'י, דיוקן עצמי, 1512, רישום בגיר על נייר, 33*21 ס"מ.

52.       לאונרדו דה וינצ'י, רישום ראשים.

53.       מיכלאנג'לו בואונרוטי הפייטה היפה, (+פרט) 1498, שיש, 195x174 ס"מ.

54.       מיכלאנג'לו בואונרוטי, דוד, (+פרט), 4-1501, שיש, 434 ס"מ גובה.

55. מיכלאנג'לו בואונרוטי, תקרת הקפלה הסיסטינית, 12-1508, פרסקו, 3.85.x14.00 מ', ותיקן, רומא. (3)

56.       מיכלאנג'לו בואונרוטי, תקרת הקפלה הסיסטינית, תרשים של תכנית התקרה.

57.       מיכלאנג'לו בואונרוטי, בריאת אדם, 1511, תקרת הקפלה הסיסטינית, פרסקו, ותיקן, רומא.

58 .      מיכלאנג'לו בואונרוטי החטא והגירוש מגן עדן,10-1509, תקרת הקפלה הסיסטינית, פרסקו, ותיקן,רומא.

59. מיכלאנג'לו בואונרוטי, הנביא יונה, תקרת הקפלה הסיסטינית, פרסקו, ותיקן, רומא.

60. דמות מקרב קשינה, רישום בדיו, 28*42 ס"מ.

61.       הסיבילה הלובית, 1510, פרסקו.

62.       מיכלאנג'לו בואונרוטי, יוםהדין האחרון,(+פרט) 41-1536 ,פרסקו, 13.30x 17.00 מ'.

63.       מיכאנג'לו בואונרוטי, העבד הגוסס, 1514, שיש, 245 ס"מ גובה.

         מיכאנג'לו בואונרוטי, העבד המרדן, 16- 1513, שיש, 215 ס"מ גובה.

64. מיכאנג'לו בואונרוטי, הפייטה הפלורנטינית, 56 -1548, שיש, 226x150 ס"מ.

65. מיכאנג'לו בואונרוטי, הפייטה פלסטרינה.

66. מיכאנג'לו בואונרוטי, הפייטה של רונדניני, 64-1555, שיש, 195 ס"מ גובה.

67. מיכאנג'לו בואונרוטי, משה, 16- 1513 , שיש, 235 ס"מ גובה, סן פייטרו אין וינקולי, רומא. (2)

68. מיכאנג'לו בואונרוטי, לורנצו מדיצ'י, 34-1519, שיש, קפלה מדחצ'י, כנסיית סן לורנצו, פירנצה.

69. מיכאנג'לו בואונרוטי, כיפת סנט פטרוס, 26-1506, רומא.

70. ברמנטה, תכנית קרקע של כנסיית סנט פטרוס, 1506, רומא.

71. רפאל  סנצ'יו, הטרנספיגורציה, 1517, שמן על בד, 167*400 ס"מ.

72. רפאל  סנצ'יו, המדונה של הדוכס הגדול, 1505, שמן על עץ, 55*84 ס"מ.

73.       רפאל  סנצ'יו,  אסכולת אתונה, 1509-11, פרסקו, חדר החותם, רוחב הבסיס 770 ס"מ, הותיקן, רומא.

74. רפאל  סנצ'יו, מדונה דלה סדיה, 1517, שמן על בד.

75. רפאל סנצ'יו, המדונה של החוחית, (עם ישו ויוחנן), 1505, שמן על לוח, 122X84, ס"מ.

76. רפאל סנצ'יו, נצחון גלתיאה, 1513, פרסקו, 295*225 ס"מ, וילה פרנזינה, רומא.

77. דונטו ברמנטה, "הטמפייטו" (כנסיית סן פייטרו אין מונטוריו), 11-1502, רומא.

 

•6.4             הציור הוונציאני

•6.4.1      ג'ורג'נה  ( 1477 - 1510 )

•6.4.2      טיציאן   (1488 - 1576 )

78. ג'ורג'יונה, הסערה, 10-1509, שמן על בד, 83x73 ס"מ.

79. טיציאן, הקונצרט הכפרי, 1510, שמן על בד, 110*138 ס"מ.

80.       טיציאן, ונוס מאורבינו, 1538, שמן על בד 119x165 ס"מ.

•6.5             האמנות מצפון לאלפים ( ארצות השפלה וגרמניה במאות ה- 15 וה -16 )

•6.5.1      השפעות מאיטליה וביטויים מקומיים בציור

6.5.2   הציור הפלמי   - הוברט ויאן אייק ( 1390  - 1441 )

6.5.3   השפעת הרנסנס האיטלקי  ( פרספקטיבה גיאומטרית, יחסי תואם ומורשת קלאסית)

            אלברכט דירר  (1471 - 1528 )

6.5.4   התעמקות בתכנים - הירונימוס  בוש  (1460 - 1515 )

6.5.5   ביטוי חזותי לתרבות העממית  - פיטר ברויגל האב (  1520 - 1569  )

81. רוברט קמפן (המסטר של פלמל) הבשורה, פנל מרכזי של תמונת מזבח מרוד, 8-1425,

      שמן על פנל, 60*63 ס"מ.

82. יאן ואן-אייק, גבר בטורבאן, 1433, שמן על לוח, 19*25 ס"מ.

83.       יאן ואן-אייק, נישואי ארנולפיני, (+פרט) 1434, שמן על עץ אלון, 60x82 ס"מ.

84.       יאן ואן-אייק, המזבח מגנט, 1430, שמן על לוח,362x423 ס"מ.

85. מתאס גרינוולד, תמונת מזבח איזנהיים, (הבשורה, המדונה והילד והמלאכים, העלייה לשמים) 1515,

      שמן על לוח, כל כנף 140 * 265 ס"מ, פנל מרכזי 356 * 265 ס"מ.

86. מתאס גרינוולד, הצליבה, תמונת מזבח איזנהיים, 1515, שמן על לוח, 269 * 307 ס"מ.

87. אלברכט דירר, דיוקן עצמי כאיש צעיר, 1493, 57 * 45 ס"מ.

88. אלברכט דירר, דיוקן עצמי כישו, 1500, שמן על לוח 124 * 170 ס"מ.

89. אלברכט דירר, דיוקן עצמי ליד חלון, 1498, שמן על לוח 52 * 41 ס"מ.

90. אלברכט דירר, מראה של עיר על מצודה, 1495, אקוורל וגואש, 22.5 * 22.5 ס"מ.

91. אלברכט דירר, הארנב הצעיר, 1502, אקוורל, 25 * 22 ס"מ.

92. אלברכט דירר, אדם וחוה, 1504, תחריט,  25 * 19 ס"מ.

93. אלברכט דירר, ארבעת פרשי האפוקליפסה, 1498, הדפס עץ, 39 * 28 ס"מ.

94. הנס הולביין, השגרירים, 1533, שמן על עץ, 210 * 206 ס"מ.

95. הירונימוס בוש, טריפטיכון יום הדין: הפנלים הצדדיים - הגיהנום וגן עדן,

       10-1505 ,שמן על עץ כל פנל , 97x220 ס"מ.

96.       הירונימוס בוש, בריאת העולם  (כנפיים סגורות)  10 -1505, שמן על עץ, 195 x220 ס"מ.

97. הירונימוס בוש, גן התענוגות הארציים (+ פרט)  10 -1505, שמן על עץ, 195x220  ס"מ.

98. הירונימוס בוש, ישו נושא הצלב.

99.  הירונימוס בוש, עגלת השחת (טריפטיכון כולל: הבריאה, החטא והגרוש, גיהנום), (3).

100. פיטר ברויגל, הציידים בשלג (ינואר) 1565, שמן על עץ, 117x162 ס"מ.

101. פיטר ברויגל, קציר תבואה (אוגוסט) 1565, שמן על עץ, 118 * 161 ס"מ.

102. פיטר ברויגל, העיוורים, 1568, שמן על עץ, 56 * 154 ס"מ.

103. פיטר ברויגל, מחול כפרי, 1565 - 5, שמן על לוח, 164 * 114 ס"מ.

104. פיטר ברויגל, חתונה כפרית, 1567 שמן על לוח, 163x114 ס"מ.

105. פיטר ברויגל, משחקי ילדים, 1560, שמן על לוח, 161x118 ס"מ.

106.  פיטר ברויגל, גרטה המשוגעת, 1562, שמן על לוח, 161 * 115 ס"מ.

107.  פיטר ברויגל, ניצחון המוות (+פרט), 1562, שמן על לוח, 160 * 115 ס"מ.

 

7.       הברוק באיטליה (שלהי המאה השש-עשרה והמאה השבע עשרה) (B - בארוק Baroque)

7.1                  הברוק ברומא - עקרונות חזותיים

7.1.1            אדריכלות

7.1.2            הפיסול החופשי בכנסייה ובכיכר

7.1.3            הציור כאמצעי אשליה דרמטי

1. ג'אנלורנצו  ברניני, חזית כנסיית סן פטרוס והכיכר,67- 1656 , ותיקן, רומא.

2. ג'אנלורנצו  ברניני, פנים כנסיית סן פטרוס,67- 1656, ותיקן, רומא.

3. ג'אנלורנצו  ברניני, כס פטרוס הקדוש, 1656-66, ותיקן, רומא.

4. ג'אנלורנצו  ברניני, הבלדקינו, כנסיית סן פטרוס, 1656-67, ותיקן, רומא.

5. פיאצה נבונה: פרנצ'סקו בורומיני, כנסיית סנט אניאזה, 66 - 1653, וג'אנלורנצ'ו ברניני,

    מזרקת ארבעת הנהרות, 51 - 1646.

6. ג'אנלורנצ'ו ברניני, מזרקת ארבעת הנהרות, 51 - 1646, שיש וטרברטין, פיאצה נבונה, רומא.

7. ג'אנלורנצ'ו ברניני, קפלה קורנרו - משפחת קורנרו, 52 - 1647, סטוקו, סנטה מריה דלה ויטוריה, רומא.

8. ג'אנלורנצו ברניני, קפלה קורנרו,  - האקסטזה של תרזה הקדושה, 52  - 1647,

    שיש וברונזה, 355 ס"מ גובה, סנטה מריה דלה ויטוריה, רומא.

  • 9. ג'אנלורנצו ברניני, דוד, 1 6234, שיש, 170 ס"מ גובה.

10. ג'אנלורנצו  ברניני, הדס  ופרספונה, שיש, 255 ס"מ גובה.

11. ג'אנלורנצ'ו ברניני, אפולו ודפנה, 4 - 1622, שיש, 243 ס"מ גובה.

12. פרנצ'סקו בורומיני, כנסיית סן קרלו אלה - קואטרה פונטנה, חזית ותכנית קרקע, 41 - 1638, רומא.

13. פרנצ'סקו בורומיני, פנים כיפה, כנסיית סן קרלו אלה - קואטרה פונטנה, חזית, 41 - 1638, רומא.

14. פרנצ'סקו בורומיני, כנסיית סנט איבו דלה ספיינצה, תרשים חתך פנים, 50 - 1642, רומא.

15. פרנצ'סקו בורומיני, כנסיית סנט איבו דלה ספיינצה, פנים כיפה, 50 - 1642, רומא.

16. פרנצ'סקו בורומיני, כנסיית סנט איבו דלה ספיינצה, תכנית קרקע, 50 - 1642, רומא.

17. אנדריאה פוצו, אליגוריה על פעלם המסיונרי של הישועים, 4 - 1691, פרסקו בקמרון אולם

       התווך, כנסיית סן איניאצו, רומא.

18. ג'יובני בטיסטה גאולי, נצחון שמו הקדוש של ישו, ציור תקרה וסטוקו מוזהב, 9 - 1676,

        כנסיית איל ג'זו, רומא.

  • 19. מכלאנג'לו דה קרבג'יו, בכחוס, 1589, שמן על בד, 85x95 ס"מ.
  • 20. מכלאנג'לו דה קרבג'יו, הארתו של פאולוס הקדוש, 1 - 1600, שמן על בד, 230 * 175 ס"מ.

21.  מכלאנג'לו דה קרבג'יו, הקריאה למתאוס, (+פרט) 8- 1597 שמן על בד, 340x322 ס"מ.

22.  מכלאנג'לו דה קרבג'יו, צליבת פטרוס, 1600-1 שמן על בד, 175x230 ס"מ.

23.  מכלאנג'לו דה קרבג'יו, הסעודה באמאוס, 1 - 1600, שמן על בד, 196 * 141 ס"מ.

24.  מכלאנג'לו דה קרבג'יו, עקדת יצחק, 8 - 1596, שמן על בד.

25.  מכלאנג'לו דה קרבג'יו, מגדת העתידות, 5 - 1594, שמן על בד, 99 * 131 ס"מ.

26. מכלאנג'לו דה קרבג'יו, דוד עם ראש גלית, 6- 1605, שמן על בד, 98x115 ס"מ.

 

8.   צרפת, ספרד,הולנד ופלנדריה במאה השבע-עשרה- ביטויים בציור

8.1      צרפת

8.2      ספרד

8.3      פלנדריה

8.4     הולנד

•8.4.1      דיוקנאות יחידים וקבוצתיים

•8.4.2      אמן הצבע והאור - יאן וורמיר (1632-1675)

•8.4.3      חייו ויצירתו של רמברנדט ואן ריין (1606-1669)

27.  לואי לה וו וג'ול הרדווין מנסרה, ארמון ורסאי, 3 - 1661.

28.  ג'ול הרדווין מנסרה ושארל לה ברון, ארמון ורסאי, אולם המראות, 1678.

29. וולאסקז, לאס מנינאס (+פרט) 1656, שמן על בד, 280x320 ס"מ.

30. וולאסקז, שואב המים מסביליה, 1619, שמן על בד, 106x82 ס"מ.

31. וולאסקז, זקנה מטגנת ביצים, 1618, שמן על בד, 117 * 99 ס"מ.

32. וולאסקז, המלך פיליפ הרביעי מלך ספרד בחום וכסף, 34 - 1632, שמן על בד.

33. וולאסקז, טיפול ביופיה של ונוס, 1650, שמן על בד.

34. פיטר פול רובנס, דיוקן עצמי עם איזבלה ברנדט, 1609, שמן על עץ, 136x178 ס"מ.

35. פיטר פול רובנס, ההורדה מן הצלב, 14- 1611, שמן על לוח, 240 310xס"מ.

36. פיטר פול רובנס, מריה דה מדיצ'י במרסי, 5- 1622, שמן על בד, 295 * 394 ס"מ.

37. פיטר פול רובנס, דיוקן סוזאן פורמן, 1625, שמן על פנל, 53 * 77 ס"מ.

38. פיטר פול רובנס, בת שבע מקבלת את אגרת המלך דוד, 38- 1636, שמן על בד.

39. פיטר פול רובנס, חטיפת בנות לאוקיפוס, 1618, שמן על בד, 209 * 222 ס"מ.

40. פיטר פול רובנס, טיפול ביופיה של ונוס, 1613, שמן על בד.

41. פרנס הלס, השתיין העליז, שמן על בד, 81 * 66 ס"מ.

42. פרנס הלס, משתה חיל המשמר האזרחי, 1616, שמן על בד, 175x324 ס"מ.

43. יאן ורמיר, סדנת האמן, 70-1665, שמן על בד, 100x120 ס"מ .

44. יאן ורמיר, שיעור במוסיקה, 4-1662, שמן על בד, 73x65 ס"מ.

45. יאן ורמיר, רוקמת התחרה, 70 - 1669, שמן על בד על לוח, 25 * 21 ס"מ.

46. יאן ורמיר, נוף דלפט, 1660, שמן על בד, 98 * 116 ס"מ.

47.       יאן ורמיר, יוצקת החלב, 1660, שמן על בד, 45x41 ס"מ.

48.    יאן ורמיר, האישה ליד החלון, שמן על בד, 44 * 39 ס"מ.

49.       רמברנדט ואן ריין, משמר הלילה (+פרט) 1642, שמן על בד,359x438 ס"מ.

50.    רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 30 - 1629, שמן על בד.

51.       רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי עם  ססקיה, 1635, שמן על בד, 161x        131 ס"מ.58.

21. רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 1639, שמן על בד.

22. רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 1640, שמן על בד.

54.   רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 1660, שמן על בד, 94 * 114 ס"מ.

55.   רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 1665, שמן על בד, 94 * 114 ס"מ.

56.   רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 1667, שמן על בד, 70 * 84 ס"מ.

57.   רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי, 1669, שמן על בד, 80 * 102 ס"מ.

58. רמברנדט ואן ריין, עקדת יצחק, 1635, שמן על בד, 193x132 ס"מ.

59. רמברנדט ואן ריין, עקדת יצחק, 1655, תצריב, 16 * 13 ס"מ.

60. רמברנדט ואן ריין, שעור באנטומיה של ד"ר טולפ, 1632, שמן על בד, 169 * 216 ס"מ.

61. רמברנדט ואן ריין, אדם וחוה, 1638, תחריט, 12 * 16 ס"מ.

62. רמברנדט ואן ריין, בת שבע רוחצת, 1654, שמן על בד, 142 * 142 ס"מ.

63. רמברנדט ואן ריין, דיוקן אומן, 1639, שמן על בד, 62 * 80 ס"מ.

64. רמברנדט ואן ריין, הכלה היהודייה, 1665, שמן על בד, 121 * 166 ס"מ.

65. רמברנדט ואן ריין, משה עם לוחות הברית, 1659, שמן על בד, 135 * 167 ס"מ.

66. רמברנדט ואן ריין, ברכת יעקב לבני יוסף, 1656, שמן על בד, 175x210 ס"מ.

67. רמברנדט ואן ריין, קבורת ישו, 8 - 1636, שמן על בד.

68. רמברנדט ואן ריין, משתה בלשצר (+פרט), 1635, שמן על בד, 209 * 167 ס"מ.

69. יעקב ואן רואיסדל, שדות חיטה, 1670, שמן על בד, 100 * 130 ס"מ.

70. מינדרט הובמה, השדרה במידלהרניס, 1689, שמן על בד, 103x141 ס"מ.

71. פיוטר, פרות שותות.

72. סלומון ואן רואיסדל, מראה נהר עם אוניות, 70 - 1600.

73. גוסט דה מומפר, חורף על יד אנטוורפן, 64-1635.

74. ווילאם קלף, טבע דומם, 1659, שמן על בד, 43 * 51 ס"מ.

75.       פיטר קלאס, טבע  דומם, 1660, שמן על עץ, 59x42 ס"מ.

76.   הארמן סטינוויק, טבע דומם: וניטס, 50 - 1640, שמן על בד, 51 * 39 ס"מ.

77.   דיוויס דה אין, מקלעת פירות ופרחים.

78.   יאן סטין, ערב חג המולד.

79.   יאן סטין, הילדה החולה.

 

 

 

 חדשות באתר

ברוך הבא עינב
לאתר של אומנות עמק החולה

רשימת יצירות נלמדות
אודות

בית החינוך המשותף עמק החולה                                                                          נבנה ע"י יחידת המחשבים - עמק החולה