לדף הבית

משוב תלמידים

משוב תלמידים נמצא בקישור בכתובת

https://safe.mashov.info/students/login.aspx

נא לעדכן פרטים אישיים כמו טלפון וכתובת מייל במשוב 

משוב מורים באינטרנט

משוב מורים נמצא בקישור בכתובת

https://safe.mashov.info/msite/

גם למשוב מורים וגם למשוב תלמידים יש אפליקציה לסלולר