לדף הבית

משוב תלמידים

משוב תלמידים נמצא בקישור בכתובת

https://safe.mashov.info/students/login.aspx

משוב סלולרי לתלמידים נמצא בכתובת

m.mashov.info

משוב מורים באינטרנט

משוב מורים נמצא בקישור בכתובת

https://safe.mashov.info/msite/

הוראות התקנה לתכנת משו"ב למורים1.  יש להכנס לאתר משוב בכתובת  http://www.mashov.info

2.  ללחוץ על הורדות

3.  ללחוץ באיזור של משוב למורים על הורד


4.  יפתח חלון ששואל איזו פעולה לבצע, יש ללחוץ על שמור

5.  ללחוץ על הפעל

6.  בסיום ההתקנה לבחור בסמל מוסד את עמק החולה

7.  כדי להפעיל את התכנה יש להכנס להתחל, תכניות, משוב

8.  את הסיסמה מקבלים מהמחנכים.
הוראות המפורטות ואפשרויות השימוש בתכנה נמצאים בכתובת.  http://www.mashov.info/guides/userguide.pdf

 מורה שלא הצליח בניסיון ראשון, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:


להתקין את FRAMEWORK.NET:

 WINDOWS XPבעברית: להתקין קודם את התכנה FRAMEWORK.NET כאן


WINDOWS XP באנגלית: להתקין קודם את התכנה FRAMEWORK.NET כאן


* במידה ומשום מה לא ניתן להוריד את הקובץ FRAMEWORK , נמצא קובץ נוסף כאן


 =============================================================


 לאחר מכן יש להכנס לאתר משוב http://www.mashov.info


להכנס להורדותמשוב להוריםהורדה- יפתח חלון חדש,יש ללחוץ על שמור ולאחר מכן יש ללחוץ על הפעל.


  =============================================================

אם מתקבלת הודעה על כך שפורמט התאריך לא מתאים,

יש לשנות את הגדרת התאריך כך שתוצג DD/MM/YYYY כך:

להכנס להתחל- הגדרות- לוח בקרה- אפשרויות איזור ושפהבהגדרות איזוריות יש התאמה אישית - תאריך- תאריך מקוצר לבחור בתבנית dd/MM/yyyy


====================================================================== 

תכנה שנתקעת בהתקנה: 

אם לאחר התקנה המשוב נכנס למצב של הורדת עדכונים ונתקע בו, יש לבצע הסרה

בעזרת התכנה שנמצאת
כאן

ולבצע התקנה מחדש


======================================================================